Acudo study trip arranged by NAA

This is a posting on the Norwegian Acudo homepage. It is in norwegian.

Acudo Norge

Etter noe som kun kan betraktes som en stor suksess når Acudo Norges president Shino Wilberg Shihan besøkte stilartens overhode i Mexico i februar, vil det jobbes for å få til et årlig tur i Mexico, forhåpentligvis på den samme tiden hvert år.

Leder av turene vil være Shino Wilberg Shihan.

I løpet av besøket vil det bli arrangert seminarer i Tradisjonell Acudo Ryu, Combat Acudo, Qinna Kata, Long Wu Kata, og graderinger etter avtale.

Disse turene er åpne for alle med en interesse for acudo ryu, enten tidligere utøvere, nåværende utøvere eller fremtidige utøvere. Det er også mulig å ta med seg familien dersom man ønsker dette.

Disse seminarene vil være ledet av hhv Nils Erik Volden, stilartens Doshu og grunnlegger, Shino Wilberg Shihan, og ledere fra det Mexicanske Acudoforbundet.

Mer informasjon omkring turer til Mexico vil komme senere.

Det vil være bindene påmelding til disse turene

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s